בית מדרש

בתוכנית בית המדרש של שק"ד לומדים תורה מבחירה ,באהבה ובשמחה.
אחת לשבועיים , לאחר יום הלימודים, יוצאים הבנים לשדמות מחולה והבנות לעין הנצי"ב ללמוד תורה.
התוכנית כוללת שיעורים, סדנאות, חבורות לימוד ועוד.
שעות התוכנית הן 16:30- עד הבוקר שלמחרת.
במהלך השנה ישנם גם סמינר/ שבת ועוד תוכניות .
תלמידי ותלמידות בית המדרש לומדים יחד, בונים זהות, מתחברים, שרים ואוהבים מאוד לבוא למפגשים אילו. 
התודות בסוף השנה מעידות על המשמעות הגדולה להיות שייכים לבית המדרש.