אשכולות

תוכנית אשכולות מבקשת ליצור חיבורים.

בין עולמו של הלומד לליבו של תוכן הלימוד,

בין התלמיד למורה ולחבורה הלומדת,

בין גופי ידע ועולמות תוכן מגוונים היוצרים יחד מבט מורכב ומעמיק בעולם סביבנו.

בין הלומד לסביבת הלמידה שלו – שהיא רחבה הרבה יותר מהכיתה ובית הספר, ומשתנה לנו מיום ליום.

כינסנו את מקצועות הלימוד ל"אשכולות", כאשר בכל יום לימודים התלמיד ייפגש עם מספר מורים ותחומי ידע, העובדים בשיתוף פעולה ויוצרים זיקה בין נושאי הלימוד. מורי האשכולות השונים יצרו מודלים שונים ללמידה המבטאת חיבור.